Video ajánló

Magyarország története (válogatás az egyes részekből)


A Magyar Televízió 46 részes ismeretterjesztő sorozata, amely Magyarország történetét kíséri végig a honfoglalástól a rendszerváltozásig kitérve a nemzeti legendárium egyes elemeire, a főbb történelmi eseményekre az egyes korszakok néhány kuriózumára.

A honfoglalás

Az államalapítás

Szent István királysága

I. Lászlótól III. Béláig

Az Aranybullától a tatárdúlásig

Zsigmond magyar király és német-római császár

Mathias Rex

A Jagelló-kor

Az ország három részre szakadása

Romlás és kiútkeresés

A Rákóczi-szabadságharc kitörése

Ónódtól Nagymajtényig

Vitam et sanguinem

Reform és abszolutizmus

Széchenyi és Széchenyi

A nemzet ébredésétől a forradalomig

Forradalom és honvédelem

Az 1848-49-es szabadságharc

Megtorlás és ellenállás

Út a Kiegyezéshez

Kiegyezés és fellendülés

Az első világháború

A háború vége és a forradalmak

Konszolidáció és Trianon

A Horthy-korszak

Magyarország a II. világháborúban

Megszállás, felszabadulás, megszállás...

Magyarország szovjetizálása

A Rákosi-rendszer

1956: a forradalom

1956: a szabadságharc

A kádári konszolidáció

A harmadik magyar köztársaság

 

Jogtörténeti Adattár Eseménynaptára

Egyetemi TMDK és Tehetségnap 2019. április 17.
Lányok Napja - Győr 2019. április 30.

Galéria