Oktatói Tanulmányok

Oktatói Tanulmányok

(Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Jogtörténeti Tanszék)

Révész T. Mihály

Az Állami Számvevőszék felállítása és működésének kezdetei

Sajtójog a Dualista Magyarország első esztendeiben

Die wirtchaftliche Kontrolltätigkeit des Reichstages und sein Kontrollorgan nach dem Ausgleich

Barna Attila

A bűntettekről és vétségekről szóló első magyar büntető törvénykönyv (1878:5. tcz.) hazai és nemzetközi fogadtatása

Törekvések a politikai bűncselekmények rendezésére Magyarországon a 18. század végén, és az 1795. évi büntetőtörvénykönyv tervezete

Az állam elleni bűncselekmények szabályozása a 19. századi Magyarországon

Im Wendekreis von Notstand und Ausnahmsgewalt - Politische Umbruchzeiten und außerordentliche Normsetzungsbefunginisse in Ungarn am Beginn des 20. Jahrhunderts

Szigeti Magdolna

A második világháború utáni Németország és a szövetséges hatalmak

Két német állam kialakulása a második világháború után

Pálvölgyi Balázs

Hungarian migrant communities decoupling from the old country in the United States (1900-1920s)

Siklósi Iván

Adalékok a jogügylet, valamint a szerződés fogalmához és történetéhez

Kecskés Gábor

A magyar jogirodalom és egy "klasszikus" korszak reminiszcenciái - a nemzetközi jog 1945 előtti szankciórendszere

Horváth József

A végrendelkezés jogi motivációi a 17. századi Győrben

Federmayer István

A jelen lévő ókor

Vizi László

A nemesi felkelés szabályozása a napóleoni háborúk idején

Farkas Ádám

Válogatás a modern magyar honvéd-katonai büntető joghistória forrásaiból (1867-1945) I. kötet

Válogatás a modern magyar honvéd-katonai büntető joghistória forrásaiból (1867-1945) II. kötet

Kelemen Roland

A közigazgatási bíráskodás és a garanciális panasz szabályozása, avagy ki volt az alkotmány őre a dualizmusban?

A Honvédelmi Tanács. Szerves fejlődés vagy elnevezésbeli hasonlóságok a magyar jogtörténetben? (Honvédelmi Bizottmány - Legfelső Honvédelmi Tanács - Honvédelmi Tanács szabályozása, jellege.)

Az első világháború sajtójogi forrásai: Sajtójog a kivételes hatalom árnyékában

Sajtójogi források a kivételes hatalom árnyékában: A magyar sajtójog a hatalmi/legitimációs kivételes állaptok időszakában (1918-1922)

A katonai igazságszolgáltatás Magyarországon 1867-1949: Egy elfelejtett jogterület a jogalkotás tükrében

Military Jurisdiction in Hungary at the Time of the Dualism (1867-1918)

Jogtörténeti Adattár Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2019. november 25. 14:00 - 16:00
Szenátusi Ülés 2019. december 16. 14:00 - 16:00
Munkaszüneti nap (Karácsony) 2019. december 25. - 2019. december 26.

Galéria