Oktatói Tanulmányok

Oktatói Tanulmányok

(Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Jogtörténeti Tanszék)

Dr. Révész T. Mihály

Az Állami Számvevőszék felállítása és működésének kezdeteiimages/stories/pdf.jpg

Sajtójog a Dualista Magyarország első esztendeibenimages/stories/pdf.jpg

Die wirtchaftliche Kontrolltätigkeit des Reichstages und sein Kontrollorgan nach dem Ausgleichimages/stories/pdf.jpg

Dr. Barna Attila

A bűntettekről és vétségekről szóló első magyar büntető törvénykönyv (1878:5. tcz.) hazai és nemzetközi fogadtatásaimages/stories/pdf.jpg

Törekvések a politikai bűncselekmények rendezésére Magyarországon a 18. század végén, és az 1795. évi büntetőtörvénykönyv tervezeteimages/stories/pdf.jpg

Dr. Szigeti Magdolna

A második világháború utáni Németország és a szövetséges hatalmakimages/stories/pdf.jpg

Két német állam kialakulása a második világháború utánimages/stories/pdf.jpg

Dr. Siklósi Iván

Adalékok a jogügylet, valamint a szerződés fogalmához és történetéhezimages/stories/pdf.jpg

Dr. Kecskés Gábor

A magyar jogirodalom és egy "klasszikus" korszak reminiszcenciái - a nemzetközi jog 1945 előtti szankciórendszereimages/stories/pdf.jpg

Horváth József

A végrendelkezés jogi motivációi a 17. századi Győrbenimages/stories/pdf.jpg

Federmayer István

A jelen lévő ókor images/stories/pdf.jpg

Dr. Vizi László

A nemesi felkelés szabályozása a napóleoni háborúk idejénimages/stories/pdf.jpg

dr. Farkas Ádám

Válogatás a modern magyar honvéd-katonai büntető joghistória forrásaiból (1867-1945) I. kötetimages/stories/pdf.jpg

Válogatás a modern magyar honvéd-katonai büntető joghistória forrásaiból (1867-1945) II. kötetimages/stories/pdf.jpg

Jogtörténeti Adattár Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. augusztus 20.
Bejelentkezés a 2018/19. tanév I. félévére 2018. augusztus 24. 06:00 - 2018. szeptember 1. 23:55
Tantárgyválasztás a 2018/19. tanév I. félévére 2018. augusztus 27. - 2018. szeptember 1.
Szenátusi Ülés 2018. szeptember 24.

Galéria